JETSMARK ENERGIVÆRK
Nørregade 81, 9490 Pandrup
Velkommen til Jetsmark Energiværk
 
 
Faste afgifter, privat
beboelse
Pris pr.m²
Moms
Ialt Kr.
    0 - 140 m²
25,00
6,25
31,25
141 - 250 m²
0,00
   
Over  250 m²
12,5
3,13
15,63
PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

PR. 01.01.2021 - 31.12.2021

Forbrugsafgifter a'conto
Pris pr. Mwh
Moms
Ialt Kr.
350,00
87,50
437,50
Faste afgifter, erhverv
Pris pr.m²
Moms
Ialt Kr.
Detailhandel
12,50
3,13
15,63
Øvrige erhverv
25,00
6,25
31,25
Til ejendommens beboede/tilsluttede areal medregnes:

Baderum, bryggers, gangareal, karnap, køkken, opholdsrum, stue, toilet, udestue,vindfang,
værelser m.v.
 
Ved opmåling af lofts- og kælderareal, hvor opmåling sker indvendig, skal der tillæg­ges 30 cm (normal ydervæggemål) til hulmur, for at give det indvendige areal.
 
Fast afgift af flerfamiliehuse:

Boligen afregnes som almindeligt parcelhus under forudsætning af, at:

- Boligen forsynes via ét stik og afregnes med én måler
- Ejendommen beboes af ejeren
- Varmen afregnes med ejeren
- Der max. er et lejemål udover ejerens beboelse
- Ejendommen ikke er registreret som udlejningsejendom
 
Måleraflæsning:

Måleren kan aflæses via udvendig stik eller radiokommunikation
Årsaflæsning kan gennemføres ved selvaflæsning
Flyttemeddelser/aflæsninger skal meddeles af udlejer/ejer

Der betales en fast m² afgift af det beboede/varmetilsluttede areal - ejendommens ud­vendige mål, opmålt af energiværkets repræsentant. Større bygninger, gymnastiksale og haller m.v. opmåles pr. 2,5 mtr. rumhøjde.
En ejendom på f.eks. 170 m² giver således fast afgift ud fra 140 m²
Tilslutningsafgifter:

Der betales et investeringsbidrag pr. enhed.
Stikledning er efter dagspris
Ring for at få oplyst prisen

Det anbefales at husejerene har stikledningen forsikret, da stikledningen er husejerens ejendom

Ved konvertering af oliefyr til fjernvarme forbeholder Jetsmark Energiværk sig retten til at indberette energibesparelsen.
Målerservice
Pr. måler
Moms
Ialt Kr.
Pr. opsat måler
400,00
100,00
500,00
Gebyrer
 
Moms
Ialt Kr.
Flytteaflæsning
65,00
16,25
81,25
Rykker
   
100,00
Lukning
   
375,00
Areal der er fritaget for fast afgift:

- Garage - såfremt der ikke er anbragt nogen form for opvarmningskilde.
- Loftsareal, der kun henstår som loftsareal, og hvor der ikke er anbragt nogen form for opvarmningskilde.
- Vinterhave, hvor der ikke er anbragt nogen form for opvarmningskilde. Her kan indi­viduel vurdering finde sted.
- Kælder, hvor der ikke er anbragt nogen form for opvarmningskilde