JETSMARK ENERGIVÆRK
Nørregade 81, 9490 Pandrup
Velkommen til Jetsmark Energiværk
Data for anlæg fra 2003, 2004, 2007, 2012, 2015 og 2019:

2 x Jenbacher gasmotor, 20 cylindre, fabrikeret i Østrig

El-effekt: 2 x 2734 kW
Varmeeffekt: 2 x 3500 kW
EL-virkninggrad :41%
Varmevirkningsgrad: 53 %
Akkumuleringstank: 1739m³

Ny akkumuleringstank fra 2012 : 1739 m³
Hoveddata for Jetsmark Energiværk A.m.b.a.

Jetsmark Energi værk forsyner 1742 forbrugere med fjernvarme og producerer ca. 15.000 MWh el og ca. 40.000 MWh varme, - hertil anvendes ca. 4.200.000 Nm³ naturgas, alt afhængig af vejret.

Fjernvarmen produceres på gasmotorerne, el-kedlen og solfangeranlægget, og som back-up er der installeret 2 stk. gaskedler på hver ca. 5 MW. Kedlerne kan omstilles til gasoliedrift.

Ledningsnettet i jorden har sammenlagt en udstrækning på ca. 55 km.
 
Data for anlæg fra 2007:

1 x Jenbacher gasmotor, 20 cylindre,
fabrikeret i Østrig
El-effekt: 3041 kW
Varmeeffekt: 4000 kW
EL-virkninggrad :41 %
Varmevirkningsgrad: 55 %Solfangeranlæg fra 2015:
15183 m2 solfangere fra Arcon dækker ca 17 %
af vameforbruget.

El-kedel på 10MW fra 2019 har i 2020 produceret
38% af forbruget
Motor 3 på vej ind i tilbygning fra 2003